All Luxury Items

White plexi glass tray with evil eye

210 €

PRE-ORDER NOW

Transparent plexi glass boat with evil eye

85 €

Plexi glass evil eye

210 €

Transparent plexi glass anchor with an evil eye.

85 €

St Nicholas plexi glass printed icon.

170 €

Round black plexiglass evil eye

210 €

Round transparent evil eye

210 €